Hayata Sarıl Derneği

Hayata Sarıl Derneği: bir sosyal sorumluluk projesi olarak iki sene önce Ayşe Tükrükçü'nün; evsiz, sokakta yaşayan, toplumun yok saydığı insanlar için "Rehabilitasyon Merkezi" vizyonu ile doğmuş ve Şubat 2017'de dernek statüsüne kavuşmuş sosyal bir girişimdir. Derneğimizin amacı; evsiz, sokakta yaşayan, toplumda yok sayılan insanların hayatlarına tekrar sarılabilmelerini sağlamaktır.